Referencje
Mówią o nas

ZSR Lututów

Zespól Szkól Rolniczych w Lututowie / Powiat Wieruszowski zlecił firmie Project Hub przygotowanie wniosku o dofinansowanie obejmującego m.in. zakup wyposażania dla szkoty oraz staże i praktyki dla uczniów w lokalnym otoczeniu gospodarczym. Dzięki dobrej i intensywnej pracy zespołu z firmy Project Hub wniosek przygotowany dla naszej placówki zdobył największą ilość punktów w konkursie i tym samym pierwsze miejsce na liście rankingowej. Zespól firmy Project Hub wspierał naszą szkolę na etapie negocjacji i przygotowania załączników do umowy. Podczas całej współpracy przedstawiciele firmy wykazywali się terminowością, poczuciem obowiązku oraz bardzo dużą wiedzą w zakresie funkcjonowania Regionalnego Programu Operacyjnego oraz specyfiką szkoły i powiatu. Zawsze podczas dotychczasowej współpracy pracownicy firmy byli w stanie szybko i fachowo odpowiadać na stawiane im pytania.

Lututów, 27.04.2016

Grażyna Boryczka

Dyrektor ZSR w Lututowie
Pobierz referencje

Margonin

Gmina Margonin z siedzibą przy ul. Kościuszki 13, z przyjemnością poleca firmę Project Hub Sp. z o. o jako rzetelnego partnera do współpracy przy realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz przy pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej na realizację projektów. Firmę Project Hub Sp. z o. o wyróżnia profesjonalizm usług w wyżej wymienionych obszarach, wysokie kompetencje pracowników oraz pełne zaangażowanie przy wykonywaniu usług co wpływa na harmonijny przebieg współpracy. Niewątpliwą zaletą współpracy z firmą Project Hub sp. z o. o. jest stały kontakt z pracownikami firmy, co umożliwia bieżące wyjaśnianie wątpliwości w trakcie prac nad projektem, bardzo dobra znajomość dokumentacji i aktualnych wytycznych związanych z etapem opracowania i wdrażania projektów unijnych oraz świetne przygotowanie merytoryczne do obsługi projektów unijnych na każdym etapie. Mieliśmy okazję współpracować z firmą Project Hub m. in. przy okazji projektów edukacyjnych dla przedszkoli i szkolnictwa ogólnego i ze względu na wysoką jakość współpracy planujemy kontynuować współpracę w przyszłości.

Firma Project Hub Sp. z o. o jest z pewnością partnerem godnym polecenia, który rzetelnie wywiąże się z nałożonych obowiązków i dołoży wszelkich starań by zapewnić sukces projektu.


Margonin, 11.05.2016r.
Janusz Piechocki Burmistrz Miasta i Gminy Margonin

Pobierz referencje

Miasteczko Krajeńskie

Niniejszym zaświadczamy, że firma Project Hub sp. z o. o. z siedzibą 60­587 Poznań, ul. Trzcianecka 3 e napisała dla Gminy Miasteczko Krajeńskie wniosek o dofinansowanie w zakresie edukacji. Zarówno podczas prac przygotowawczych przed sporządzeniem wniosku, jak i na etapie wnioskowania, przedstawiciel firmy wykazali się dużą znajomością zagadnień związanych z pozyskaniem funduszy unijnych. Na każdym etapie współpracy z naszą gminą, przedstawiciele firmy chętnie odpowiadali na wszystkie pytania, wykazali się przy tym dużą dyspozycyjnością.Firmę Project Hub cechuje rzetelność i profesjonalizm.

Małgorzata Włodarczyk
Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie

Pobierz referencje

ZS w Niećkowie

Współpracujemy z firmą Project Hub sp. z o.o. w zakresie projektów unijnych dotyczących edukacji — kształcenia zawodowego naszych uczniów. Dzięki wnioskowi o dofinansowanie sporządzonemu przez firmę Project Hub sp. z o.o. udało nam się pozyskać dofinansowanie. Pracownicy tej firmy cechują się profesjonalizmem i ogromną wiedzą w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Co ważne, firma rozumie specyfikę działania placówki edukacyjnej i dopasowuje się do indywidualnych potrzeb swoich klientów. W wyniku pozytywnych doświadczeń wynikających ze współpracy, szczerze polecam firmę Project Hub sp. z o.o. jako solidnego partnera w projektach europejskich.

Niećkowo, 28.04.2016
Dariusz Konieczko
Dyrektor ZS im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie

Pobierz referencje

ZS nr 6 w Suwałkach

Niniejszym informuję, że miałam przyjemność współpracy z Project Hub sp. z o.o., ul. Cienista 3, 60­587 Poznań w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki ­ staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców.
Project Hub sp. z o.o. jest firmą godną polecenia. Cechują ją profesjonalizm i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Suwałki, 8.10.2015
Joanna Woronko
Dyrektor ZS nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach

Pobierz referencje

Warta

Niniejszym zaświadczam, iż firma ProjectHub sp z.o.o przygotowała na potrzeby Gminy Warta dwa wnioski o dofinansowania w zakresie szkolnictwa ogólnego oraz edukacji przedszkolnej. Podczas sporządzania projektów firma ProjectHub wykazała się bardzo dużym profesjonalizmem świadczonych usług, oraz bardzo dobrą znajomością dokumentacji i wytycznych. Podczas wspólnej pracy nad projektem przedstawiciele Proj ectHub wykazali się, również sumiennością i terminowością oraz znajomością specyfiki projektów edukacyjnych jak i dużą znajomością i zrozumieniem potrzeb JST.

Warta, 21.04.2016
Jan Serafiński
Burmistrz Miasta i Gminy Warta

Pobierz referencje

Gmina Wieleń

Project Hub Sp z o.o. przygotowała dla Gminy Wieleń wniosek o dofinansowanie w zakresie edukacji przedszkolnej. Zarówno na etapie rozmów wstępnych jak i podczas przygotowania wniosku o dofinansowanie przedstawiciele firmy którzy kontaktowali się z naszą Gminą wykazywali się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym w zakresie przygotowania wniosku, byli w stanie szybko i fachowo odpowiadać na stawiane im pytania. Podczas sporządzania wniosku kontakt z firmą był stały i regularny dzięki czemu udało się przygotować wniosek który spełnia oczekiwania i potrzeby Gminy Wieleń. Firma przygotowała wniosek odpowiednio wcześniej, dzięki czemu mogliśmy nanieść wszelkie niezbędne uwagi.

Wieleń, 27.04.2016
Przemysław Grześkowiak
Dyrektor Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu

Pobierz referencje
Wpisz szukane hasło i wciśnij Enter